//Показать объявление

Показать объявление


Контактная Информация
Контакт Ірина
+380954633435
Марганець
53,400 грн.
Больше информации
Метою діяльності є надання кваліфікаційної первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно - територіальним принципом населенню в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря із спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» в умовах амбулаторії та вдома.
Лiкар загальної практики — сiмейний лiкар: повна вища освiта (спецiалiст, магiстр) за напрямом пiдготовки «Медицина», спецiальнiстю «Лiкувальна справа» або «Педiатрiя». Спецiалiзацiя за фахом «Загальна практика — сiмейна медицина» (iнтернатура, курси спецiалiзацiї). Наявнiсть сертифiката лiкаря-спецiалiста. Без вимог до стажу роботи. Обов’язкові навички роботи з персональним комп’ютером.
Код AdSense
Это объявление было просмотрено 24 раза.